Termín pro podání výpovědi smluv se blíží.
13.05.2021
Uvažujete o změně dodavatele služby kontroly užitkovosti?
V případě, že chcete změnit dodavatele služby kontroly mléčné užitkovosti, nejpozději do 30.06.2021 je třeba doručit výpověď smlouvy společnosti, která pro Vás kontrolu užitkovosti zajišťuje, přičemž 3měsíční výpovědní lhůta začíná běžet od 01.07. Změnu dodavatele služby kontroly užitkovosti je zpravidla možné provést pouze 1x ročně, pokud tedy výpověď nedoručíte do 30.06., další možnost budete mít opět až za rok.