Naším cílem je vytvořit u členů Chovatelského družstva Impuls homogenní, čistokrevnou populaci kombinovaného skotu do značné míry nezávislou na globalizaci s potenciálem exportu do celého světa, která zajistí udržitelnou produkci mléka a hovězího masa příštím generacím.

Výběrovou základnu matek býků pro šlechtění tvoří 45 tisíc krav členů Chovatelského družstva Impuls. Matky býků jsou selektovány na základě plemenných hodnot a fenotypu. Otcové býků pochází z evropské populace Fleckvieh (Česká republika, Německo, Rakousko). Hlavním selekčním kritériem pro výběr otců býků není GZW, ale vybrané 3 - 4 znaky. Upřednostňováni jsou býci s vysokou spolehlivostí prověření. 

Genetické hodnocení českého strakatého skotu probíhá v rámci jednoho, přímého, společného výpočtu v Evropě, od dubna 2021 metodou single step. Na projektu společného odhadu PH se kromě SRN a Rakouska podílí také Maďarsko (pro znaky masné užitkovosti), Itálie (pro znaky exteriéru), Chorvatsko s odhadem genomických plemenných hodnot a Slovensko. 
 

GZW - souhrnný selekční index pro Fleckvieh


GZW.jpg
 

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.