Hlavní činností i důvodem vzniku samotného Chovatelského družstva Impuls bylo a je šlechtění českého strakatého skotu, šlechtění postavené na dlouhodobé vizi a chovatelském přístupu. 

 

Chovatelské družstvo Impuls, družstvo je oprávněnou osobou podle § 3 Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Mezi odborné činnosti, ke kterým má Chovatelské družstvo Impuls souhlas Ministerstva zemědělství, patří zejména kontrola užitkovosti a provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou.

Chovatelské družstvo Impuls realizuje největší šlechtitelský program českého strakatého skotu. V roce 2020 se podílelo na zápisu domácích býků do plemenné knihy 40 %. 

Výjimečné postavení zaujímá Chovatelské družstvo Impuls v propagaci plemene, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. 

Významnými partnery Chovatelského družstva Impuls ve šlechtění českého strakatého skotu jsou Bayern-Genetik a PLEMO.

Sídlo firmy, stejně jako inseminační stanice býků, se nachází v obci Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou.