A2-(3).jpg
Označení původní či originální mléko vychází z faktu, že varianta beta kaseinu A1 vznikla mutací a kromě plemen skotu odvozující svůj původ z bos taurus se v přírodě prakticky nevyskytuje. Uvádí se, že A2 mléko je lépe stravitelné. Podle nové studie publikované v časopise Scientific Reports je konzumace mléka s obsahem A1 beta kaseinu predispozicí výskytu autismu a zánětu plic. Naproti tomu European Food Safety Authority publikoval v roce 2009, že neexistuje souvislost mezi konzumací A1 mléka a výskytem jakékoliv nemoci. 

Za škůdce v A1 mléku je považován beta-kasomorfin 7 (BCM 7), který vzniká štěpením A1 beta kaseinu. V různých studiích je popsán negativní vliv volného BCM 7 ve střevech. Zabývají se zejména vlivem na diabetes 1. typu, problémy srdce a oběhové soustavy, neurologickými onemocněními, nemocemi zažívacího traktu a myelomů. Na základě těchto studií nelze 100% definovat vliv efektů konzumace A1 a A2 beta kaseinu na lidské zdraví. Je ovšem možné sledovat tendence o existenci vztahu mezi výskytem určitých zdravotních problémů a konzumací A1 mléka a výrobků z tohoto mléka.

Přestože se odborníci shodují na nutnosti dalších studií, obliba A2 mléka, zejména v zemích s vysokým výskytem intolerance laktózy, roste. Zjistilo se, že část lidí s intolerancí k laktóze může bez problémů konzumovat A2 mléko. Vzhledem k délce generačního intervalu skotu, stále většímu tlaku na kvalitu potravin a v neposlední řadě sílícímu marketingu firem vyrábějících mléčné náhražky není na co čekat. Postupné zvyšování alely A2 beta kaseinu do stáda je investicí s nízkými náklady a vysokým potenciálem.

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.