Upoli otcem býků v Německu.
11.01.2022
Upoli BCH-147
Upoli BCH-147 byl v Bavorsku doporučen na otce býků. Chovateli býka firmě AGRONEA a.s. Polička gratulujeme.