Žádost je nutné podat nejpozději do 01.10.2022.
22.08.2022
Nejpozději do 01.10.2022 je možné podat žádost o dotaci na kontrolu užitkovosti, tedy dotační titul 2.A.e.1.aS - Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti.
 
I pro letošní rok platí, že se již nedokládá:
  • doklad o registraci DPH (pouze plátci DPH) 
  • doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu)  
  • existují osoby s podílem v osobě žadatele 
 
Žádost o dotaci musí obsahovat:
  •  vyplněnou žádost s identifikačními údaji včetně čestného prohlášení
  •  prohlášení o velikosti podniku
Toto odešlete  s razítkem a podpisem v jedné kopii  na adresu: 
          Společnost pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o.
          Bohdalec 122
          592 55 Bobrová
 
Vaše žádosti budou zahrnuty do souhrnné žádosti, kterou podá Společnost pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o.
 
Žadatelem o podporu  může být subjekt splňující kritéria velikosti podniku (mikropodnik, malý nebo střední). 
V případě, že konečný příjemce nesplňuje kritéria mikropodnik, malý a střední (je tzv. velkým podnikem), může být podpora poskytnuta v režimu de minimis. 
 
Konečný příjemce, který je velkým podnikem, vyplňuje Čestné prohlášení de minimis, a podává samostatně prostřednictvím Portálu farmáře. Čestné prohlášení konečného příjemce musí být platné ke dni podání dokladů administrátorem. Příručku pro vyplnění formuláře naleznete na adrese Státního zemědělského intervenčního Fondu (dále jen „Fond“), Ke stažení https://www.szif.cz/cs/nd-zakladni-informace.

image003.png
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.