Volební členská schůze Chovatelského družstva Impuls

Termín: 20. dubna 2023

Místo konání: zasedací místnost v Balónovém hotelu Radešín, Radešín 11, 592 55 Bobrová

Prezence: 9.30 hodin

Začátek schůze: 10.00 hodin


Kandidát je povinen doručit na adresu sídla družstva:
  • písemnou přihlášku kandidáta na formuláři, který je přílohou této zprávy
  • potvrzení o bezúhonnosti ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, vč. prohlášení, že splňuje podmínky pro provozování živnosti a nenastala u něj skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání nebo jiná překážka, která by kandidátovi bránila působit ve voleném orgánu

Přihláška s povinnými přílohami musí být doručena do sídla družstva nejpozději do 6. dubna 2023 15.00 hodin.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.