Členství

Chovatelské družstvo Impuls, družstvo, je dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob, založeným za účelem společného podnikání. Členem se může stát každý chovatel českého strakatého skotu. O přijetí člena rozhoduje představentsvo. Členové družstva se zavazují poskytnou k testovacímu připařování všechny prvotelky a část jalovic (případně druhotelek). Rozsah testovacího připařování by měl dosáhnout minimálně 10 %.
 


Chovatelské družstvo Impuls, družstvo:

106 členů
45 tisíc krav
ISB s kapacitou 100 býků

Podmínka členství:
 • jednorázový vklad 5 000,- Kč
 • testace v rozsahu 10 % ze všech inseminací
 
Výhody členství:
 • 20% sleva na všechny ID
 • při odběru 2 ID na krávu a rok a kladném hospodaření se vyplácí další sleva zpětně (dle rozhodnutí představenstva)
 
Šlechtění:
 • hrazení ET na produkci plemenných býčků
 • cena za býčka ve věku 6 měsíců 35 000,- Kč
 • 4% provize z prodeje každé ID chovateli býka
 
Software (bezplatný):
 • WebSkot - webový prohlížeč
 • MobileSkotPro - androidová aplikace
 • MobileSkot - mobilní pořizování inseminací (android)
 • GraviSkot - mobilní pořizování březosti (android)
 
Kontrola užitkovosti, poskytovatel Společnost pro kontrolu užitkovosti, spol. s r.o.:
 • základní cena 29,- Kč za krávu zapojenou v KU
 • u stájí nad 500 krav 27,- Kč za krávu zapojenou v KU
 • software Mooml
 
 

 

Přílohy


Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí

Chovatelské družstvo Impuls, družstvo
Bohdalec 122, 592 55 Bobrová, Czech republic
IČO: 26243601, DIČ: CZ26243601, e-mail: info@chdimpuls.cz, web: www.chdimpuls.cz, fax: 226 015 139